Je veľmi dôležitou súčasťou našej výroby reklamy, ktorú realizujeme od návrhu až po samotnú montáž.
Jednotlivé prvky plastickej reklamy sa vyrábajú z plastu, extrudovaného polystyrénu alebo z hliníkového kompozitu.
Môže sa použiť aj iný materiál.
Všetko zaleží na dohode s klientom a na tom či bude reklama umiestnená v interiéri alebo exteriéri.